ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

ស្ពៃក្តោបអាចជួយបំបាត់ស្នាមជាំត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុនណោះ

ស្ពៃក្តោបពិតជាមានមានអត្តប្រយោជន៏ខ្លាំងណាស់ជាមួយសុខភាពនឹងសម្រស់ អ្នកពិតជាមានភាពកង្វល់ជាមួយស្នាមជាំនៅលើរាងកាយខ្លាំងណាស់មែនទេ? កុំបារម្ភស្ពៃក្តោបពិតជាអាចជួយអ្នកបាន។ ដំបូងអ្នកត្រូវយកស្ពៃក្តោបទៅស្ងោរក្នុងទឹកពុះរួចស្រង់វាចេញទុកចោល ២-៣ នាទី បកស្រទាប់ស្ពៃក្តោប យក…