ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

ត្រូវលាងសម្អាតវាជាប្រញ៉ាប់! វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អាចបណ្តាលអោយមនុស្សមានជម្ងឺបាន

មានផ្សិតដុះនៅក្នុងផ្ទះវាមិនមែនជាការល្អនោះទេ ហើយវាក៏មិនមែនជាផ្សិតដែលអ្នកតែងយកមកធ្វើម្ហូបនោះដែរ។ តើអ្នកធ្លាប់ឃើញនៅតាមជញ្ជាំងបេតុងឬនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមានស្នាមខ្មៅៗដែរឬទេ? វានោះហើយគឺជាផ្សិត។ វាបានប៉ះពាល់មកដល់សុខភាពរបស់យើងខ្លាំងណាស់…