ចំណេះដឹងនិងសុខភាព

វត្ថុប្រើប្រាស់ទាំង 10 យ៉ាងនេះអាចធ្វើអោយអ្នកមានជម្ងឺបាន (មានវីដេអូ)

អនាម័យគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា នាសម័យថ្មីនេះតែងគិតគូ ជាពិសេសគឺការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះថា យើងមិនអាចមើលនឹងភ្នែកឃើញថា នរណាម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺ រឺអាច ចម្លងអ្វីមកយើងឡើយ។ ថ្វីត្បិតតែពួកយើងបានខិតខំ ថែរក្សាសុខភាពហើយគិតគូពីអនាម័យគ្រប់ពេលក៏ដោយ តែមានចំណុច…