រឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់! ពេលទៅបង្គន់ម្តងៗអ្នកមិនត្រូវទាញគន្លឹះមួយនេះភ្លាមៗឡើយ

3,211

ជាធម្មតាទៅហើយ ដែលនៅពេលដែលអ្នកប្រើបង្គន់ដើម្បីបត់ជើងតូចឬធំនោះតែងតែបង្ហូរទឹកឬចាក់ទឹកចូលដើម្បីជម្រះជារៀងរាល់ដង តែមានហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកអាចពិចារណាបាន ។

អ្នកមិនត្រូវចាក់ទឹកចូលក្នុងចានបង្គន់នោះទេ ព្រោះថាមេរោគជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះនឹងអាចរាលដាលមកដល់ខ្លួនអ្នក តែកុំភ័យ អ្នកត្រូវបិទគម្របវាសិន បន្ទាប់មកចាំទាញគន្លឹះដើម្បីអោយទឹកចូលតាមសម្រួលនោះជាការស្រេចទៅហើយ។

លើសពីនេះទៅទៀត តាមគេហៈទំព័រសុខភាព naturallife ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកក៏មិនត្រូវទុកច្រាសដុសធ្មេញនៅជិតចានបង្គន់ជាដាច់ខាត ហើយមូលហេតុគឺដូចខាងលើនេះដែរ៕

Loading...
You might also like
Comments
Loading...