ប្រយ័ត្នគាំងបេះដូងស្លាប់តែម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃណាមួយ ដោយសារតែសាច់មានបែបនេះ

ត្រីសាច់ដែលលក់នៅតាមទីផ្សារសព្វថ្ងៃពិបាកទុកចិត្តណាស់ថាវាមានប្រើជាតិគីមីឬអត់។ បើសិនជាត្រីសាច់មានមេរោគនៅពេលដែលយើងចម្អិនវានឹងស្លាប់ហើយ តែចំពោះសារធាតុគីមីនេះវាមិនអញ្ចឹងឡើយ វានៅតែធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលទានដដែល។

យ៉ាងណាយ៉ាងណាមានតែអ្នកខ្លួនឯងតែប៉ុននោះដែលត្រូវចំណាំដោយខ្លួនឯង ហើយបើសិនជានិយាយដល់សាច់មាន់វិញនោះអ្នកត្រូវចំណាំបែបនេះ។

បើសិនជាឃើញនៅតាមសាច់ដុំរបស់សត្វមាន់មានស្នាមផ្នត់ដូចរូបខាងក្រោមនេះហើយចូរកុំទិញវាមកទទួលទានអោយសោះ។ វាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមាន់នោះកើតរោគសាច់ដុំ។ តាមពិតទៅវាមិនបានធ្វើអោយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេតែ លក្ខខណ្ណបែបនេះវានឹងកាត់បន្ថយគុណភាពនៃសាច់ហើយបង្កើនបរិមាណជាតិខ្លាញ់ 224 ភាគរយដែលជាហេតុធ្វើអោយអ្នកទទួលទានកើតជម្ងឺបេះដូង។

មូលហេតុដែលសាច់មាន់កើតរោគនោះក៏ដោយសារតែម្ចាស់ករសិដ្ឋានប្រើថ្នាំដើម្បីបង្ខំអោយវាឆាប់ធំនឹងអាលចាប់លក់យកលុយ។ សត្វមាន់តែមានទម្ងន់ 3 គីឡូក្រាមគឺគេចិញ្ចឹមត្រឹមតែ 47 ថ្ងៃប៉ុននោះ៕

Loading...
Comments
Loading...